เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์

ใช้เวลาส่งกี่วัน

ผลิตภัณฑ์ที่สั่งก่อนเวลา 12.00 น.ในวันธรรมดา จะได้รับการประมวลผลภายในวันเดียวกันและเตรียมสำหรับการจัดส่งในวันถัดไป ผลิตภัณฑ์ที่สั่งหลัง 12.00 น. จะได้รับการประมวลผลในวันถัดไป ผลิตภัณฑ์ที่สั่งหลัง 08:00 น.ในวันเสาร์และอาทิตย์ จะได้รับการดำเนินการในวันจันทร์ คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ในวันอังคาร (โดยประมาณ)

เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์