ส่วนประกอบและข้อแนะนำการรับประทาน

แคปซูล บอลสตาด โอเมก้า-3 ทำจากอะไร

แคปซูลเจลาตินของ บอลสตาด โอเมก้า-3 ทำจากสัตว์จำพวกวัวและปลา กรุณาอ่านข้อมูลที่หน้าใบรับรองเพื่อตรวจสอบใบรับรองฮาลาลและโคเชอร์

ส่วนประกอบและข้อแนะนำการรับประทาน