เกี่ยวกับ โอเมก้า-3

อันนี้คำถามไม่ตรงกับคำตอบ

เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตกรดไขมันโอเมก้า-3 ได้ จึงต้องทานเข้าไป ดังนั้น ผู้ที่มีปริมาณกรดไขมันโอเมก้า-3 ไม่เพียงพอสามารถรับประทานอาหารเสริมอย่างสม่ำเสมอได้เพื่อให้ได้ระดับโอเมก้า-3 ที่พอดี

เกี่ยวกับ โอเมก้า-3