ส่วนประกอบและข้อแนะนำการรับประทาน

บอลสตาด โอเมก้า-3 เก็บได้นานแค่ไหน

“คุณสามารถดูวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ได้ที่บรรจุภัณฑ์ วันที่เริ่มนับจากวันที่ผลิตน้ำมัน ไม่ใช่วันที่บรรจุทำแคปซูล โปรดเช็คเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องโอเมก้า-3 มีระยะเวลาเก็บ 3 ปี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หากคุณเก็บผลิตภัณฑ์ในที่เย็น มืด และแห้ง ผลิตภัณฑ์ของบอลสตาด จะมีอายุได้ตลอดระยะเวลานี้” The industry standard is 3 years shelf life for omega-3 capsules. If you make sure the products are stored in a cool, dark and dry location; Ballstad products should stay fresh for the entire period.

ส่วนประกอบและข้อแนะนำการรับประทาน