ส่วนประกอบและข้อแนะนำการรับประทาน

บอลสตาด โอเมก้า-3 มีส่วนผสมของโลหะหนักหรือไม่

บอลสตาด โอเมก้า-3 ได้ผ่านมาตรฐานการควบคุม GOED จึงแน่ใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาบริสุทธิ์จริง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของใบรับรองได้ ที่นี่

ส่วนประกอบและข้อแนะนำการรับประทาน