ส่วนประกอบและข้อแนะนำการรับประทาน

บอลสตาด โอเมก้า-3 มีฟอร์มไตรกลีเซอไรด์หรือเอธิล เอสเตอร์ไหม

บอลสตาด โอเมก้า-3 อยู่ในฟอร์มไตรกลีเซอไรด์ธรรมชาติ

ส่วนประกอบและข้อแนะนำการรับประทาน