เกี่ยวกับ โอเมก้า-3

การรักษาสมดุลของโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ

การรักษาสมดุลขอลโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 เป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี สถาบันวิจัยสุขภาพพิสูจน์แล้วว่าสัดส่วนโอเมก้า-6และโอเมก้า-3 ในปริมาณที่พอเหมาะคือ 2:1การบริโภคอาหารในปัจจุบัน เรารับประทานโอเมก้า-6 มากกว่า โอเมก้า-3 ถึง 10 เท่า กรดไขมันโอเมก้า-6 มาจากน้ำมันจากพืช ดังนั้น ปริมาณโอเมก้า-3 ที่เราต้องการจึงสูงขึ้นตามไปด้วย ไม่เพียงแค่คุณต้องแน่ใจว่าได้รับปริมาณโอเมก้า-3 ที่มากพอจากการบริโภคอาหารและอาหารเสริมเท่านั้น คุณต้องคำนึงถึงปริมาณโอเมก้า-6 จากน้ำมันจากพืชด้วย

เกี่ยวกับ โอเมก้า-3