นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 

บริษัท บอลสตาด (ประเทศไทย) จำกัด (“บอลสตาด” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างโปร่งใสตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

ดังนั้น เพื่อให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านมีตามกฎหมาย และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ เราจึงขอแจ้งข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายฉบับนี้ฯ”) ให้ท่านทราบดังต่อไปนี้  

  1. การใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายฉบับนี้ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบอลสตาด https://ballstad.co.th (“เว็บไซต์ของเรา”) และใช้กับท่านเมื่อท่าน 

(1) ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา  

(2) ซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของเรา  

(3) เข้าชมเว็บไซต์ของเรา  

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม และทำไมเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บอลสตาดเก็บรวบรวม (“ข้อมูลของท่าน”) แบ่งออกเป็น  3 กลุ่ม คือ 

ข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา 

หากท่านลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อความสะดวกในการทำคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราในอนาคต เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้จากท่าน 

1. ข้อมูลที่ท่านกรอกสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้บัญชีของท่าน ได้แก่ ที่อยู่อีเมล์ และรหัสผ่าน 

2. ข้อมูลจากบัญชี Facebook หรือ บัญชี Google ของท่าน ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเข้าใช้โดยใช้บัญชี Facebook หรือ Google  

3. ข้อมูลในส่วน “บัญชีผู้ใช้ของฉัน” ได้แก่ 

3.1 ข้อมูลที่ท่านกรอกในส่วน “รายละเอียดบัญชี” ได้แก่ ชื่อและนามสกุล ชื่อผู้ใช้ (Username)                 

3.2 ข้อมูลที่ท่านกรอกในส่วน “ที่อยู่” ได้แก่ ที่อยู่ในใบเสร็จ ที่อยู่จัดส่งผลิตภัณฑ์  

3.3 ข้อมูลในส่วน “คะแนนสะสมโอเมก้า-3” ได้แก่ คะแนนสะสม ประวัติการซื้อผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูลของผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของเรา  

หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้จากท่าน 

1. ชื่อและนามสกุล 

2. ที่อยู่ 

3. อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์  

บอลสตาดขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลของท่าน ได้แก่ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อการดำเนินตามคำสั่งซื้อของท่านได้ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านตามคำสั่งซื้อของท่าน ติดต่อสอบถามและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของท่าน  

บอลสตาดใช้บริการระบบรับชำระเงินของบริษัท โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น (GB Prime Pay)  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก บอลสตาดจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่านเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของบอลสตาด เช่น หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุของบัตร เป็นต้น ซึ่งจะถูกส่งไปที่ผู้ให้บริการดังกล่าวโดยตรง 

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น (GB Prime Pay)  โปรดอ่าน https://www.gbprimepay.com/th/privacy 

ข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา  

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ (Cookies) (ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (text file) ที่เว็บไซต์ของเราเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต) ดังต่อไปนี้ 

1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) 

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราสามารถทำงานได้ตามปกติ เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ท่านจึงไม่สามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้ประเภทนี้ได้  

2. คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functionality Cookies)   

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจำข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ท่านเลือก และข้อมูลสำหรับลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์เมื่อท่านกลับมาใช้เว็บไซต์ในครั้งต่อไป  

3. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)  

เราติดตั้ง Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของเราและจัดทำรายงานเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของเรา 

ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ดังนี้  

1. หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) 

2. ประเภทของเบราว์เซอร์และระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา 

3. วันเวลาและวันที่ที่ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา 

4. หน้าเว็บไซต์ของเราที่ท่านเข้าชมและนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา  

5. เนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม 

6. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน  

7. ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

8. ข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลของอุปกรณ์มือถือ 

9. ระบบปฏิบัติการมือถือ 

10. ข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ  

  1. ทำไมเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน และฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน 

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน ได้แก่ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน เพื่อติดต่อสอบถามและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ขายตามสัญญาซื้อขายระหว่างท่านกับเรา  

2.  เพื่อให้ท่านสามารถใช้ข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ในบัญชีผู้ใช้สำหรับการทำคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของท่านในอนาคต เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน   

3. เพื่อแจ้งข่าวสารและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบอลสตาดและผลิตภัณฑ์ของบอลสตาด ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบอลสตาดให้แก่ท่าน (“ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางการตลาด”) เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว  

4. เพื่อให้เว็บไซต์ของเราสามารถทำงานได้ตามปกติ และทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา 

5. เพื่อจดจำข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ท่านเลือก และข้อมูลสำหรับลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์เมื่อท่านกลับมาใช้เว็บไซต์ในครั้งต่อไป เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว 

6. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของและจัดทำรายงานเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของเรา ซึ่งถือเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว   

7. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

8. เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของเรา การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นเพื่อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

  1. เราเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อใครบ้าง 

บอลสตาดจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลภายนอก นอกเหนือจากผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบอลสตาดตามคำสั่งซื้อของท่านให้แก่ท่าน  

  1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้นานแค่ไหน 

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่เราแจ้งให้ท่านทราบ ดังนี้  

1. ระยะเวลาที่ท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา ได้แก่  

2. ระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3. ระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของเรา การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นเพื่อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

  1. สิทธิของท่าน 

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด  

1. สิทธิขอถอนความยินยอม  

ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ท่านสามารถขอยกเลิกการให้ความยินยอมที่ท่านให้แก่บอลสตาดได้ทุกเมื่อ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.1 ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 

ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีผู้ใช้ได้ โดยกดปุ่ม “ลบบัญชีผู้ใช้”  

1.2 ความยินยอมเพื่อใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 

ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมให้ใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางการตลาด โดยกดปุ่ม unsubscribe ท้ายอีเมล์ที่เราส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้แก่ท่าน หรือ ติดต่อเราเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอถอนความยินยอมที่ช่องทางการติดต่อในข้อ 7 ของนโยบายฉบับนี้ฯ 

1.3 ความยินยอมในการใช้คุกกี้ 

ท่านอาจยกเลิกความยินยอมในการใช้คุกกี้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลา (ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) โดยกดที่แถบการแจ้งเตือนการใช้คุกกี้บนหน้าเว็บไซต์ของเรา 

2. สิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลของท่าน 

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลของท่าน หรือขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่เราจะมีสิทธิปฏิเสธท่านได้ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงข้อมูลของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

3. สิทธิในการได้รับและขอโอนถ่ายข้อมูลของท่าน 

ท่านสามารถขอรับข้อมูลของท่าน และขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอกในกรณีที่ข้อมูลของท่านถูกเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่เราไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือเรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน 

ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ในกรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาดแบบตรง  

5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน 

ท่านสามารถขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในกรณีที่ข้อมูลของท่านหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบ หรือ ท่านขอถอนความยินยอม หรือ ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือ กรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของท่าน 

ท่านอาจขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลของท่าน ในระหว่างที่เราทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านตามที่ท่านได้ทำการร้องขอ หรือเมื่อข้อมูลของท่านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ เมื่อข้อมูลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งให้ท่านทราบแต่ท่านมีความจำเป็นบางประการที่จะต้องขอให้เราเก็บรักษาไว้ หรือ ระหว่างที่เรากำลังดำเนินการพิสูจน์หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธคำคัดค้านของท่านตามกฎหมาย 

7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลของท่าน 

ท่านอาจขอให้เราแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

8. สิทธิร้องเรียน 

ในกรณีที่ท่านเห็นว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

  1. ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 

บริษัท บอลสตาด (ประเทศไทย) จำกัด 

ตึกมหาทุนพลาซ่า ชั้น 14 

เลขที่ 888/142 ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330 

หมายเลขโทรศัพท์  +662 171 2584 

ที่อยู่อีเมล์  contact@ballstad.co.th  

  1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

บอลสตาดอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรืออีเมล์ของท่านตามที่เหมาะสม 

วันที่ประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว [27/07/21]