Your cart is currently empty.

Return to shop

เมื่อไหร่ฉันจะได้รับ บอลสตาด โอเมก้า-3?
  • ผลิตภัณฑ์ที่สั่งก่อนเวลา 12.00 น.ในวันธรรมดา จะได้รับการประมวลผลภายในวันเดียวกันและเตรียมสำหรับการจัดส่งในวันถัดไป
  • ผลิตภัณฑ์ที่สั่งหลัง 12.00 น. จะได้รับการประมวลผลในวันถัดไป
  • ผลิตภัณฑ์ที่สั่งหลัง 08:00 น.ในวันเสาร์และอาทิตย์ จะได้รับการดำเนินการในวันจันทร์ คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ในวันอังคาร (โดยประมาณ)


ปรึกษานักโภชนาการ
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ บอลสตาด โอเมก้า-3 ปรึกษานักโภชนาการ
มีข้อสงสัย