เรื่องราวของ บอลสตาด

บางครั้งเราเล่าเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของนอร์เวย์ บางครั้งเราเล่าเรื่องงานวิจัยชิ้นล่าสุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ โอเมก้า-3 แต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือ การได้แบ่งปันเรื่องราวของคนธรรมดา ที่ได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ธรรมดา จากการทาน บอลสตาด โอเมก้า-3
Keeping it pure
With long Norwegian traditions for marine fish oils, we know what it takes to make a high quality omega-3 supplement, rich on EPA and DHA, keeping the product fresh all the way from sea to the consumer.
1 month 149,00 ₺
Buy now