การบริโภคโอเมก้า-3 สำหรับผู้สูงวัย

สารอาหารที่ครบถ้วนคือปัจจัยสำคัญของการมีอายุที่แข็งแรง ลดโอกาสของการเป็นทุพลภาพ รักษาการทำงานของร่างกายและจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การดูดซึมสารอาหารเสื่อมลงไปตามวัย ทำให้ร่างกายขาดสารอาหารนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

อาหารบางประเภท โดยเฉพาะอาหารที่มีสายห่วงโซ่ยาวของกรดไขมันโอเมก้า-3ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFAs) สามารถป้องกันและลดการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุได้

การได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3จากอาหารปรกติและอาหารเสริมนั้นปลอดภัย และให้ผลเช่นเดียวจากการที่เราดูแลและรักษาความเจ็บป่วยที่มาจากอายุที่เพิ่มขึ้น

สภาวะสมองเสื่อมถอยในแต่ละปีที่เพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องน่าตกใจ การรักษาระดับ EPA ให้สูงไว้ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นสภาวะสมองเสื่อมถอย และโรคสมองเสื่อม แต่ในส่วนของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ เซลล์สมองที่ได้รับความเสียหายไปจำเป็นต้องได้รับการเสริม DHA 250มก.อัน เป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาป้องกันส่วนที่เหลืออยู่ให้ยังทำงานได้ปรกติ

ปริมาณที่แนะนำของโอเมก้า-3ที่แนะนำสำหรับช่วงวัยนี้อยู่ที่ 1,000 มก.เป็นอย่างน้อย เพื่อเพิ่มปริมาณEPAที่ควรได้รับ

Keeping it pure
With long Norwegian traditions for marine fish oils, we know what it takes to make a high quality Omega-3 supplement, rich in EPA and DHA, keeping the product fresh all the way from sea to the consumer.
฿ 1,199
Buy now