การรับประทานอาหารเพื่อลดการอักเสบสามารถช่วยสุขภาวะทางจิตใจ

ผลวิจัยแสดงให้เห็นถึงคนที่มีพฤติกรรมการเลือกอาหารที่แย่อาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ อันเป็นผลจากการอักเสบในร่างกาย อาหารส่งผลดังกล่าว ได้แก่ ของทอด ผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันสูง ขนมหวาน ธัญพืชขัดสี ชอคโกแลต และผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป

อีกปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อโรคซึมเศร้าคือการเติมน้ำตาล การบริโภคแป้งขัดสี และน้ำตาลที่มากเกินไป สามารถเพิ่มความเป็นได้ที่จะทำให้คนคนนั้นเป็นโรคซึมเศร้า นับเป็นสิ่งที่เสริมการเชื่อมโยงระหว่างโรคซึมเศร้ากับพฤติกรรมการเลือกอาหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

นักวิจัยเชื่อว่าการทำความเข้าใจในว่าการอักเสบมีความเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตจะช่วยพัฒนาวิธีการรักษาได้อย่างยิ่ง การทานอาหารเพื่อลดการอักเสบอย่างพาเลโอไดเอ็ต (Paleo Diet) สามารถช่วยผู้คนมากมายจากความเจ็บป่วยทางจิตได้อย่างเห็นชัด มีหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าการทานอาหารเพื่อลดการอักเสบตามแบบพาเลโอไดเอ็ต ทำให้สามารถจัดการกับปัญหาทางจิตได้ ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถนำวิธีการแบบพาเลโอไดเอ็ตไปใช้ได้เพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

• วิตามินบี (Vitamin B) การขาดวิตามินบี 12 โฟเลต และวิตามินบี 6 ทำให้สารโฮโมซิสทีนเพิ่มปริมาณซึ่งเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางจิต การขาดโฟเลต จะไปเร่งอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นผลจากการเมตาบอลิซึมของโมโนเอมีน ซึ่งคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีปริมาณโฟเลตน้อยกว่าคนทั่วไปถึง 25% วิตามิน บี สามารถพบได้ใน อาหารสัตว์ ผักใบเขียว บีทรู ตับ บล็อกเคอรี่ เนื้อวัว

• ไขมันโอเมก้า-3 (Omega-3 Fatty Acid) เพราะมีส่วนช่วยใน การแสดงออกของยีน การอยู่รอดของเซลล์ประสาท การส่งโดปามีนและเซโรโทนีน การเติบโตของเซลล์ประสาท ความไหลลื่นของเยื่อหุ้มเซลล์ และกระบวนการลอกรหัส ไขมันโอเมก้า-3 จึงเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพสมองและลดความเป็นไปได้ที่จะทำให้ป่วยทางจิต

ผลวิจัยได้แสดงให้เห็นถือว่าเชื่อมโยงระหว่างการขาดโอเมก้า-3กับโรคซึมเศร้า ผลจากการทดลองทางคลีนิคเผยให้เห็นถึง การได้รับโอเมก้า-3อย่างเพียงพอ ช่วยบรรเทาโรคสมาธิสั้น ไบโพล่า ซึมเศร้า และจิตเภทโดยทั่วไป การทานโอเมก้า-3ในรูปของ EPA และ DHA ในปริมาณ 1 กรัมเป็นประจำ ช่วยเสริมกระบวนการคิดได้

แหล่งโอเมก้า-3ที่แนะนำ:

• อาหารทะเล โดยเฉพาะปลาแมคเคอเรล และปลาแซลมอน

• อาหารเสริมโอเมก้า-3 ที่มี EPA และ DHA

Keeping it pure
With long Norwegian traditions for marine fish oils, we know what it takes to make a high quality Omega-3 supplement, rich in EPA and DHA, keeping the product fresh all the way from sea to the consumer.
฿ 1,199
Buy now