ใบรับรอง FOS (Friend of the Sea)

FOS (Friend of the Sea) คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนานาชาติที่มีพันธกิจในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างยั่งยืน FOS มีมาตรฐานและการออกใบรับรองต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประมงแบบยั่งยืน รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา โอเมก้า-3 ต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ของบอลสตาด ใช้ปลาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองเรื่องการประมงอย่างยั่งยื่นตามมาตรฐาน FOS เท่านั้น

ข้อกำหนดอันเคร่งครัดของ FOS ประกอบไปด้วย :

บอลสตาด โอเมก้า-3 ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของมหาสมุทร ดังนั้น น้ำมันตับปลาที่ผลิตโดยบริษัทที่ดำเนินการภายใต้มาตรฐานของ FOS จึงเป็นเรื่องสำคัญกับสุขภาพของลูกค้า สำหรับองค์กร และสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน